มาเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัว FECamp

FECampX เป็นค่ายไป-กลับ (ไม่มีค้างคืน) ตั้งแต่วันที่ 26 ถึง 31 พฤษภาคม 2560 การเรียนการสอนจะเริ่มตั้งแต่เวลา 8.30 น. จนถึงประมาณ 17.00-18.00 น. ของทุกวัน นอกจากจะมีการเรียนการสอนตามปกติแล้ว ยังแทรกกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้น้องผ่อนคลายจากความเครียดด้วย

ระบบรับสมัครจะเปิดในวันที่ 18 มีนาคม 2560 และปิดระบบรับสมัครภายในวันที่ 28 มีนาคม 2560 2 เมษายน 2560

FECampX Poster

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

  1. เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงปัจจุบัน (อย่างน้อย 3 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.5
  3. เป็นผู้ที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา
  4. เป็นผู้ที่ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  5. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดทั้ง 6 วัน

พี่ๆ จะคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศ จำนวน 300 คน จากใบสมัครที่ส่งเข้ามา เมื่อน้องผ่านการคัดเลือกจะต้องชำระเงินเป็นจำนวน 300 บาท ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 9 เมษายน 2560 ทางเว็บไซต์

หลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร

  • ใบ ปพ.1 หรือ ปพ.4 หรือ เอกสารทางราชการออกโดยโรงเรียน ที่แสดงผลการเรียนอย่างน้อย 3 ภาคเรียนที่ผ่านมา

วิธีการสมัคร

สมัครออนไลน์โดยคลิกปุ่มด้านล่าง โดยการสมัคร FECamp ใช้ Facebook ในการยืนยันตัวตนของผู้สมัคร
ทาง FECamp ไม่มีนโยบายในการโพสข้อความใดๆ บน wall ของผู้สมัคร และจะขอเพียงชื่อ อีเมล และรูปประจำตัวจาก Facebook เท่านั้น

สำหรับน้องที่ผ่านการคัดเลือก และมีภูมิลำเนาอยู่ที่ต่างจังหวัด

ทางโครงการไม่มีที่พักจัดเตรียมไว้สำหรับการค้างคืนในระหว่างวันค่าย แต่น้องสามารถติดต่อพี่เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดหาที่พักได้